Rulla lätt med Rollaflex


När det gäller förflyttning av tunga instrument såsom pianon och flyglar, är vi experter. Med många års gedigen erfarenhet som fackmän inom pianoteknikeryrket och som turnerande musiker har vi konstruerat och tillverkat hjälpmedel för transport och förflyttning av tunga instrument. Vi hoppas att dessa skall vara till glädje och nytta för alla som behöver en lättsam hantering av flyglar, pianon och digitalflyglar.omk3